PLAN ZAJĘĆ 29.05 – 04.06.2023

PLAN ZAJĘĆ 29.05 – 04.06.2023

Grafika: Biennale Sztuki dla Dziecka

W Poznaniu na Dolnym Łazarzu jestem u siebie. I choć kocham naturę i regularnie jeździmy na mikrowyprawy, wcale nie planuję przeprowadzki, aby uciec od miejskiego zgiełku. To on mnie napędza i inspiruje. Dzięki niemu czuję, że żyję pełnią życia. W mojej książce „Żyj lokalnie” opowiadam, jak czerpać z miejskiej oferty.

 

Dowiedz się więcej!

Skorzystaj z rabatu dla czytelników – 10%!

Hasło 'poznanskaspacerowka’

Podoba Ci się to, co robię? Możesz wesprzeć moją działalność:)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

PONIEDZIAŁEK

 

PROGRAM I BILETY

Wybór zagadnień związanych z przyszłością jako tematu przewodniego 24. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka to artystyczna odpowiedź na nadzwyczaj szybko zmieniającą się rzeczywistość społeczną, w jakiej funkcjonują dzieci i dorośli, a także obszar problemowy, który pozwala uruchomić inspirujące refleksje filozoficzne, psychologiczne, a przede wszystkim twórcze.

Rozmowa o przyszłości pełna jest sprzecznych odczuć. Z jednej strony trudno rezygnować z marzeń i nadziei na lepsze jutro, oczekiwaną, pozytywną zmianę, z drugiej – poczucie niepewności wynikające z rzeczywistości, jaką przyniosła pandemia i świadomość postępującej katastrofy klimatycznej, każą zachować ostrożność. Potrzeba działania, wpływania na rzeczywistość spotyka się ze świadomością ograniczonego wpływu. W tej perspektywie sztukę można jednak postrzegać jako przestrzeń ćwiczenia wyobraźni, czyli rozwijania umiejętności twórczego myślenia, które jest niezbędne do tworzenia nowych rozwiązań. Nie jest to jednak równoznaczne z traktowaniem działań artystycznych jako praktyk o charakterze użytkowym.

Choć sztuce dla dzieci nie jest obcy katastrofizm, to zasadne wydaje się pytanie, czy powinna ona przede wszystkim nieść nadzieję i dawać pozytywne rozwiązania. Być może bardziej adekwatne niż poszukiwanie jednoznacznych odpowiedzi, jest stawianie pytań. Zachęcają one nie tylko do spekulacji i przewidywań, ale także do zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego oraz do podejmowania konkretnych działań praktycznych.

Połączenie takich zagadnień jak sztuka dla dzieci i przyszłość niesie także pewne ryzyko. Jest nim pominięcie przez dorosłych dziecięcej teraźniejszości na rzecz przekazywania młodym odbiorcom i odbiorczyniom wiedzy pochodzącej z przeszłości, która ma kształtować ich przyszłość – zgodnie z przewidywaniami dorosłych. Skupienie się wyłącznie na tym aspekcie spycha sztukę w obszar nachalnego dydaktyzmu, którego w ramach wydarzeń 24. Biennale Sztuki dla Dziecka będziemy unikać. Paradoksalnie więc, zaproponowany temat skłania także do skupienia się na teraźniejszości, w której zaczyna się przyszłość.

Tematyka związana z przyszłością podczas 24. Biennale Sztuki dla Dziecka będzie w sposób szczególny obejmowała następujące zagadnienia:

ZMIANA. Doświadczenie zmiany może być rozumiane zarówno jako zjawisko zewnętrzne wobec jednostki, jako jej reakcja na przeobrażającą się rzeczywistość,
a także jako doświadczenie zmiany najbardziej osobistej, związane z ewolucją jej samej. Ta najbardziej kluczowa zmiana to doświadczenie rozwoju i wzrostu dziecka – dla niego samego, a także dla bliskich mu dorosłych. W tej perspektywie pytania o przyszłość – kolejny dzień, tydzień, rok, kolejne dwa, dziesięć, trzydzieści lat – nabierają szczególnego znaczenia i – w zależności od wieku i osobistych doświadczeń – mogą być zupełnie inaczej rozumiane. Na drugim biegunie znajduje się doświadczenie świata, zmieniającego się np. pod wpływem decyzji politycznych (takich jak działania wojenne).

EKSPERYMENT. Siła napędowa zmiany i nowości. Eksperyment w sztuce można postrzegać jako przyszłość sztuki lub też: sztukę przyszłości. Obejmuje poszukiwania, próby, testy, łączenie gatunków, formatów wydarzeń, poszukiwanie nowych form
i tematów. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące w kontekście sztuki dla dzieci czyli dla tej widowni, która posiada jeszcze stosunkowo niewielką liczbę uprzedzeń związanych ze sztuką, a tym samym większą otwartość na nowe doświadczenia. Myśl
o eksperymencie to zaproszenie do kreowania nowych rozwiązań, które mogą stanowić sztukę przyszłości, a także przeciwdziałanie nadmiernej zachowawczości
i konserwatywnemu myśleniu o twórczości dla młodych.  

KLIMAT. Zagadnienia związane z klimatem to jedne z największych wyzwań współczesności. Dostępna współcześnie wiedza na temat wpływu działalności człowieka na nieodwracalne zmiany w ekosystemach sprawia, że myślenie o przyszłości ulega modyfikacji. Uruchamia to pytania o przyszłość nie tylko w skali jednostki czy wspólnoty kulturowej, ale także ekosystemów i planety. Biorąc to pod uwagę zasadne wydaje się pytanie o to, czy przyszłość w ogóle istnieje, a jeśli tak, to kto ma na nią realny wpływ.

TECHNOLOGIA. Niespotykana historycznie prędkość rozwoju technologii, jaka cechuje przełom XX i XXI wieku, a także pierwsze dziesięciolecia wieku XXI skłaniają do refleksji na temat zmian w funkcjonowaniu następujących po sobie pokoleń i kształtowaniu między nimi relacji. Nie musi to być jednak wyłącznie przestrzeń konfliktu generacyjnego, ale także obszar budowania porozumienia i wzajemnej ciekawości. Praca z narzędziami, jakie udostępnia najnowsza technologia, to także szansa dla kreowania nowatorskich działań artystycznych, jak i ryzyko ich przyczynkowego, powierzchownego traktowania.

RÓŻNORODNOŚĆ. Świat, w którym ludzie mogą się bardzo szybko przemieszczać, by podróżować i zmieniać miejsca zamieszkania, jest także światem naznaczonym migracjami niewynikającymi wyłącznie z wyboru, ale także z konieczności społecznych, politycznych czy klimatycznych.  To także przyszłość społeczeństw (których częścią są dzieci) stanowiących dotychczas kulturowy monolit. Otwiera to temat różnorodności, nie tylko kulturowej, oraz skłania do tego, by dbać o poszerzanie obszarów wrażliwości, umożliwiających budowanie porozumienia z innymi osobami.

CENNIK:

SPEKTAKLE I KONCERTY:

40 zł – bilet dla jednej osoby
25 zł – bilet dla osoby w grupie (powyżej 15 os.) / formularz rezerwacji grupowej
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
20 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

AKCJE TWÓRCZE, SEANSE FILMOWE, CZYTANIE PERFORMATYWNE I WYSTAWA:

17 zł – bilet dla jednej osoby
15 zł – bilet dla osoby w grupie (powyżej 15 os.) / formularz rezerwacji grupowej
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
8,50 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

SPOTKANIA AUTORSKIE:

15 zł – bilet dla jednej osoby
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
7,50 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

Na wydarzenia w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka każdy widz musi mieć bilet, bez względu na wiek (dziecko, rodzic, opiekun).
Fakturę za bilety zakupione online można uzyskać po zaznaczeniu odpowiedniej opcji podczas zakupu. CSD nie może wystawić faktury za transakcje zawarte w systemie biletowym.
Możliwość zakupienie biletów przed wydarzeniem tylko w miarę dostępności miejsc. Płatność kartą.
Informacji udziela Marta Maksimowicz, tel. 884 936 747, email: rezerwacje@csdpoznan.pl

Szanowne Widzki, Szanowni Widzowie!
Informujemy, że osoby spóźnione nie będą wpuszczane na wydarzenia, a także nie otrzymają zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety. Bardzo prosimy o punktualność.

BIENNALE NA WYNOS

Projekt Biennale na wynos powstał z potrzeby przygotowania takiego wydarzenia w ramach 24. Biennale Sztuki dla Dziecka „Przyszłość”, która będzie mogła trafić do osób w całej Polsce. Na pakiet składają się propozycje działań, które pozwolą twórczo bawić się we własnym domu i w ten sposób uczestniczyć w festiwalu. Każde działanie stanowi odrębną całość. Wszystkie elementy projektu przygotowała grupa składająca się z artystów i artystek, a także osób należących do zespołu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. „Biennale na wynos” zakłada udział dzieci i dorosłych oraz ich twórczą współpracę.

„Biennale na wynos” to wydarzenie artystyczne 24. Biennale Sztuki dla Dziecka, którego finalna realizacja zależy od Was!

Dla dzieci od 4 lat i bliskich im dorosłychPAKIETY:

Biennale na wynos – pakiet dla młodszych (4-7 lat): „RobiMY przyszłość (teraz)!” , „Wiersze dla twojej córki”
Cena: 30 zł (cena stacjonarna) / 45 zł (cena wysyłkowa)

Biennale na wynos – pakiet dla starszych (8-12 lat): „Notes na bliską przyszłość”, „Wiersze dla twojej córki”
Cena: 30 zł (cena stacjonarna) / 45 zł (cena wysyłkowa)

W obu pakietach znajdą się także kolorowe skarpetki z identyfikacją 24. Biennale.

ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA:
W celu zamówienia pakietu należy wypełnić formularz.
Wysyłki realizowane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczką priorytetową.

ELEMENTY:

„RobiMY przyszłość (teraz)!” – zestaw działań edukacyjnych w formie zeszytu aktywnościowego

Działania zebrane w tym zeszycie pozwolą nam badać nasze najbliższe otoczenie i poznawać je w kreatywny sposób: co może się wydarzyć, kiedy wyjdziemy na podwórko? Które rośliny z naszego ogrodu są jadalne? Jak zaplanować najlepszą wyprawę na świecie, korzystając tylko z tego, co mamy pod ręką? Te i inne wyzwania czekają nas przy wspólnej zabawie!

autorka koncepcji zabaw i ilustracji: Agata Królak

„Notes na bliską przyszłość” – zestaw działań edukacyjnych w formie bullet journal

Planer obejmuje osiem tygodni, podczas których będziemy uczyć się świadomości naszego ciała i samopoczucia, wspominać przyjemne chwile i uczyć się radzić sobie z tym, co mniej przyjemne – a co jest przecież naturalną częścią naszej codzienności.

autorki koncepcji działań: Ewelina Chatłas, Joanna Żygowska
współpraca: Magdalena Przybylska
autor ilustracji i skład: Krzysztof Ignasiak (studio Bękarty)

„Wiersze dla twojej córki” – arkusz poetycki z wierszami o przyszłości autorstwa Agnieszki Wolny-Hamkało, zilustrowany przez Richie Acapulco

Artystki współpracowały już ze sobą przy „Lecie Adeli” (Wydawnictwo Hokus-Pokus). Utwory zebrane w arkuszu będą doskonałym źródłem zabawy i refleksji dla dzieci i dorosłych. Opowiadają one bardzo nietypowe historie zwierząt, a towarzyszące im grafiki z pewnością podziałają na wyobraźnię.

autorka tekstów: Agnieszka Wolny-Hamkało
autorka ilustracji: Richie Acapulco

Tulasy

Wstawiamy aktualny grafik i zapraszamy do zapisów 😉

🌱 Mini Leśne Przedszkole (2-3 lata) –
poniedziałki godz.10.00

🌱 Dzikie Dzieci – grupa mieszana (8m – 3 lata) – warsztaty sensoryczne wtorek godz. 13.00

🌱 Dzikie Dzieci ( 18m – 3 lata) –
warsztaty sensoryczne środa godz. 9.30

🌱 Dzikie Maluchy (8m-18m) –
warsztaty sensoryczne środa godz. 12.30
i godz. 15.00

🌱 Dzikie harce – zabawa swobodna w czwartek

#warsztatydladzieci #warsztatypoznan #warsztatyznaturą #warsztatywnaturze #warsztatysensoryczne #dzikiemaluchyutulasów #dzikiedzieciutulasów #dzikiogród #minileśneprzedszkole

Pobaw się z Nami! PONIEDZIAŁEK

oraz… POBAW SIĘ Z NAMI W CZWARTEK

Jeśli macie dzieci od 6 miesiąca życia do 4 lat…
Jeśli macie wolne poniedziałki…
Jeśli chcecie pobawić się z dziećmi w ciekawym otoczeniu…
Jeśli nie dostaliście się do swojej wymarzonej grupy lub na razie nie chcecie być w regularnej grupie…
Zapraszamy Was do swobodnej zabawy w przygotowanej przez nas sali tematycznej w każdy poniedziałek od 16.00 do 18.00.
Proponujemy Wam co tydzień inną dekorację tematyczną (bieżąca dla danego tygodnia). Zabawa będzie nieco moderowana przez Lubę. W każdej chwili możecie zrobić przerwę na przekąskę, wtedy dostaniecie od nas kawę lub herbatę. To Wy decydujecie, w które dni chcecie nas odwiedzić – wystarczy kupić bilet.
Pamiętajcie, Pobaw się z Nami to inna formuła spotkania – możecie się swobodnie bawić, a przeplatanie propozycji wspólnych aktywności pozwala zacząć takie spotkanie później lub wyjść z niego wcześniej niczego nie tracąc.
UWAGA! Wymagane obuwie zmienne i wygodny strój dla Małych i Dużych.
Zapraszamy do kupna biletów!

Ceramika dla dzieci

poniedziałek, czwartek, godz. 17.00
Zapraszamy na regularne zajęcia z ceramiki. Podczas spotkań do dyspozycji dzieci będą wszystkie potrzebne narzędzia i materiały. Do warsztatu można dołączyć okazjonalnie.
A dlaczego warto do nas przysłać dziecko? Dlatego, że praca w glinie to nie tylko okazja do dobrej zabawy i rozwijania wyobraźni przestrzennej (ograniczanej poprzez wirtualny świat). Zajęcia ceramiczne zawierają elementy arteterapeutyczne dające możliwość pracy z dysharmonią rozwojową dziecka w sposób przyjemny i satysfakcjonujący. Ważne jest dla nas indywidualne podejście do każdego uczestnika warsztatów i pochylenie się nad jego potrzebami. Dzieci podczas zajęć ceramicznych rozwijają umiejętności manualne, ćwiczą kontrolowanie adekwatnego doboru siły i precyzji do danej techniki ceramicznej. Naszym założeniem ideowym jest nie tylko nauczanie ceramiki ale generowanie maksymalnie otwartej i przyjaznej atmosfery edukacyjno – emocjonalnej pod okiem wykwalifikowanych pedagogów .
Wiek dzieci: od lat 7
Cena warsztatów: karnet / 4 wejścia na warsztat 1, 5 godz / 5 tygodni / 220 zł .
Jednorazowe wejścia 1, 5 godz: 65 zł.
Na warsztaty obowiązują zapisy drogą mejlową: glinianakula@gmail.com

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci [2 grupy] / Dom Tramwajarza

Zapraszamy na cykliczne zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych.
👉 Pierwsze spotkanie 9.01.2023 (poniedziałek)
Miejsce: Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, Sala Tradycji (I p.)
Poniedziałek
Dwie grupy
Godz. 16:30-17:00 | 0-2,5 roku / Grupa I Żlobiaki
Godz: 17:15- 17:45 |2,5 – 6 lat / Grupa II Przedszkolaki
UMUZYKALNIANIE, czyli jak rozkochać w muzyce najmłodszych.
Tak jak w przypadku języka, im bogatsza muzyka, której dziecko się przysłuchuje, tym lepiej uczy się ono rozumieć ją i komunikować się przy jej pomocy.
Potencjał urodzeniowy dziecka do wchłaniania bodźców z otoczenia jest najwyższy w momencie narodzin. Mózg od pierwszych dni działa niczym gąbka:) Dlatego nigdy nie jest za wcześnie, aby zadbać o rozwój muzyczny naszego dziecka!
Zajęcia umuzykalniające oparte na teorii prof. E. E. Gordona to okazja, aby otworzyć dziecko na świat dźwięków, poszerzyć jego słownik muzyczny, a także spędzić czas na muzycznej zabawie. Na zajęciach nie zabraknie okazji do śpiewania, kreowania swobodnego ruchu całego ciała, do wsłuchiwania się w różnorodne melodie i rytmy, do pobudzania procesu muzycznego myślenia, czyli audiacji.
Prowadzenie:
Katarzyna Jaskólecka – muzyk, dyrygent i biolog. Zafascynowana teorią uczenia się muzyki prof. E. E. Gordona, górami i ziołolecznictwem. Od 7 lat obserwuje z jaką łatwością dzieci w żłobkach i przedszkolach otwierają się na muzyczną przygodę. Prowadzi żeński Chór Kameralny Hibike i marzy o doskonaleniu fachu dyrygenckiego w Japonii.
👉 Koszt:
(40 zł) 10 zł za jedno spotkanie.
Płatność gotówką w biurze Domu Tramwajarza lub przelewem na konto mBank
Fundacja Pana Gara
71 1140 2004 0000 3602 8043 1708
Tytułem imię i nazwisko + nazwa grupy (I lub II)
👉 Zapisy: dt@fundacjapanagara.pl
#LeśnaGrupa
#zajęciadladzieci
#małeprzedszkole
Nowy grafik już od 27 lutego!
Niektórzy z Was czekali na to długo… przyszła wiosna i zapraszamy na nowe zajęcia Leśna Grupa Zabawowa z elementami angielskiego dla dzieci w wieku 1-6l w każdy poniedziałek 10:30-12:00 (zajęcia 3x w miesiącu na Morasku ul. Polarna, 1x w miesiącu odwiedzamy inny las na północy Poznania).
Więcej na naszej stronie: https://samo-dzielni.pl/
Zapisz się już dziś!
#ogłoszenia
#organizacja
#zajęciadladzieci
Zapraszamy wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach dla małych dzieci na odrabianie zgłoszonych nieobecności już w najbliższy czwartek 11.05 o 10-12. Zapisy przez system.
Możecie też odrabiać na innych grupach. Obecnie mamy więcej luzów na grupach:
– Leśna grupa na Morasku, prowadząca Agata Ryniecka w pon 10:30-12:00 – zwiększony limit miejsc, zapraszamy! (3 tygodnie na Morasku, raz w miesiącu spotykamy się w innym lesie)
– Gordonki pon o 16:00
– Grupa zabawowa w pt 10:00-11:30
– Sensoplastyka – wybrane soboty 10:00-11:00
Zapraszamy!
‼️🔊 UWAGA UWAGA‼️🔊
Przedstawiamy grafik na 2022/2023 rok!
‼️Nowy grafik, nowe zajęcia i nowy system zapisów który testujemy we wrześniu ‼️
Przeczytajcie do końca!
1️⃣Wszystkie opisy zajęć znajdziecie tutaj 👇
Nowe i dotychczasowe zajęcia będziemy jeszcze opisywać w osobnych postach!
2️⃣Zapisy na WRZEŚNIOWE zajęcia w nowej formie👇
Na ten moment opcja zapisów bez płatności przez stronę i rezerwacja pojedynczych zajęć! Jeśli wiecie że interesuje Was np karnet to poproszę o włożenie do koszyka wszystkich wrześniowych zajęć. Opłacicie je na miejscu! 🛒💸
Testujemy tę formę zapisów z Wami!
W razie pytań, problemów prosimy o kontakt z nami!!!
3️⃣We wrześniu będzie obowiązywał nowy cennik!👇
Umieszczony w komentarzu 💬 oraz tutaj👇
NA STRONIE JESZCZE PRZEBUDOWA WIEC MOŻE BYĆ PROBLEM Z ODCZYTEM.
W razie problemów prosimy o wiadomość! I przepraszamy za utrudnienia 🙈
Zapraszamy serdecznie 🤗
GRAFIK WAŻNY OD 1.04.2023 (zmiany dotyczą Lubonia).
Drodzy wielbiciele kota Leona!
Tutaj znajdziecie grafik zajęć oraz cennik (ważne od 1.02.2023) i najważniejsze kwestie.
❓Kim jest Kot Leon❓
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Jest to duża maskotka (a nie żywe zwierzę 😁), która prowadzi dzieci po muzycznym 🎵 świecie i przy okazji uczy przez zabawę 🥳.
❓Gdzie można odwiedzić naszego kociego przyjaciela❓
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Kot 🐈 Leon mieszka w Poznaniu na Wildzie (ul. Kosińskiego 27) oraz w Luboniu na ul. Polna 34.
❓Jak wyglądają zajęcia z Kotem Leonem❓
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Są to zajęcia umuzykalniające dla trzech grup wiekowych:
👶BOBUSIE (4-17 miesiąc życia)
🧑SMYKI (1,5 – 3 lat),
👱SKRZATY (3-5 lat).
Każde spotkanie trwa 45 minut i podczas niego jest wiele aktywności muzycznych – gramy na prostych instrumentach perkusyjnych 🥁 (bębenki, marakasy, klawesy), śpiewamy 🎤 i obrazujemy ruchem tekst piosenki, tańczymy oraz poruszamy się zgodnie z grana na pianinie 🎹 przez prowadzącą melodią.
Każdego dnia 🐈 Leon ma inne przygody, o których zawsze opowiada maluchom.
Wiecie, że jechał ostatnio pociągiem 🚆?
Albo, że był w lesie 🌳 i spotkał tam dzika 🐗?
A może jedliście zupę pomidorową 🍲, którą ostatnio ugotował?
Jeśli jesteście ciekawi co nowego spotkało dziś Leona – przyjdzie do niego i posłuchajcie jego opowieści! Na pewno nie będziecie żałować!😊
❓Jak duże są grupy❓
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Do grupy zapisujemy maksymalnie 12 osób, są więc grupy większe i grupy mniejsze. Przykładowo w zeszłym sezonie poniedziałkowa grupa Smyków w Luboniu miała aż 10 osób, jednak sobotnia grupa Bobusiow w Poznaniu liczyła tylko 5 maluchów.
❓Jaki jest koszt zajęć❓
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
➡️ Zajęcia umuzykalniajace
✳️ Pierwsze zajęcia to koszt 50 zł,
✳️ Później obowiązują karnety na 4 zajęcia za 180 zł (ważny przez 6 tygodni) lub na 8 zajęć za 320 zł (ważny przez 11 tygodni).
➡️ Angielski dla maluchów
✳️ Każdorazowo zajęcia kosztują 45 zł, zapisy są z tygodnia na tydzień.
➡️ Wydarzenia okazjonalne (dzieci 6 miesięcy – 5 lat) – terminy w dodanej grafice.
✳️ Opiekun + dziecko – 55 zł.
✳️ Dwóch Opiekunów + dziecko – 70 zł.
✳️ Dwóch Opiekunów + dwojka dzieci – 90 zł.
➡️ Zajęcia adaptacyjne przed przedszkolem.
✳️ Lekcja próbna – 75 zł.
✳️ Później umowa do końca czerwca 2023, płatność na miesiąc 299 zł.
❗Płatność tylko przelewem przed zajęciami❗
Jeśli chcesz się zapisać, możesz to zrobić przez fb, mailowo (kotleonnaukamuzyki@gmail.com lub telefonicznie (791 708 474).
Więcej informacji na stronie www.kotleonnaukamuzyki.pl

Ciało w ruch – warsztaty dla nastolatek/tków

Ciało w ruch – warsztaty dla Nastolatek i Nastolatków
Dla kogo?
Dla wszystkich młodych osób w wieku 14 – 16 lat
Zapraszamy młodzież z Polski i z za granicy;
ilość miejsc ograniczona – 12
liczy się kolejność zgłoszeń
Kto może wziąć udział w cyklu zajęć?
Każdy kto ma 14 – 16 lat i
– potrzebuje zrobić dla Siebie coś dobrego;
– chce poznać rówieśników;
– szuka narzędzi rozładowujących napięcia i stres życia codziennego;
– zna język polski na poziomie komunikatywnym (warsztaty są prowadzone w języku polskim);
– ma ochotę na wiosenne ożywienie w ciele przy muzyce oraz w ciszy;
– potrzebuje rozluźnienia i zmniejszenia napięcie w ciele;
– jest zmęczony/a obowiązkami szkolno-domowymi;
– jest niewyspany i zestresowany egzaminami;
– czuje się przytłoczony/a ilością nauki i myśli;
– lubi ruch i twórcze narzędzia pracy z ciałem;
– jest ciekawa/y jak świadoma praca z ciałem może obniżać stres, przywracać spokój i wprowadzać zmianę nastroju;
Kiedy?
4 poniedziałki godz. 18.00 – 19.30
15.05/ 22.05/29.05/5.06
Jak się zgłosić?
Wystarczy, że Rodzic/Opiekun zainteresowanej Nastolatki/tka wyśle zgłoszenie online:
Warsztaty ruszą przy zapisie minimum 4 osób w wieku 14 – 16 lat.
W razie pytań proszę o kontakt: olga.stobieckarozmiarek@gmail.com
Dlaczego?
Zapraszam Was do spotkania w ruchu, żeby poczuć WIOSENNY BEZ i chwile bez napinki i bez stresu.
Przyjdź spróbuj, posłuchaj i poczuj, co Ci w maju w ciele gra.
W maju życie buzuje, można już czuć spore zmęczenie nauką, przytłoczenie związane z egzaminami, stres związany z oczekiwaniami swoimi jak i dorosłych, dotyczących jak najlepszych ocen i wyników egzaminów; bywa, że na wiosnę przytłaczają nas relacje lub odczuwanie wielu różnych emocji, zarówno tych bardziej jak i mniej przyjemnych. Ciało w ruch to propozycja, by wyłączyć natłok myśli i oczekiwań i poszukać sposobów na rozładowanie napięcia.
Muzyka, ruch i oddychanie to skuteczne narzędzia wspierające ciało w odzyskiwaniu spokoju i rozluźnienia.
Jak będziemy pracować?
Warsztatowo, korzystając z technik terapii ruchem i tańcem i ćwiczeń uważności Eline Snel. Ruch kreatywny i ćwiczenia oddechowe oraz zabawa w grupie to sprawdzone metody pozwalające rozluźnić napięcie w ciele i poczuć przepływ we własnym oddechu.
W programie:
ruch i taniec swobodny (w różnych poziomach na stojąco, siedząco i leżąco)
ćwiczenia indywidualne, w parach i grupie
wspólna zabawa
uważne oddychanie w oparciu o metody uważności Eline Snell
relaksacja
Podstawowa zasada:
Dbasz o siebie. Obowiązuje pełna dobrowolność, robisz tyle ile chcesz, tyle na ile jesteś gotowy/a:)
Prowadzenie:
Olga Stobiecka-Rozmiarek
instruktorka ruchu i tańca kreatywnego, trenerka uważności dzieci metodą Eline Snel, trenerka dramy stosowanej
i edukacji międzykulturowej;
Warsztaty są częścią projektu pn. „Inkubator Kultury Pireus – integracja i rozwój społeczno- kulturowy” w Przystanek PIREUS współfinansowanego ze środków Miasta Poznań.
«Тіло в русі» — майстер-класи для підлітків.
Для кого?
Для всіх юних осіб віком 14-16 років
Запрошуємо молодь з Польщі та з-за кордону;
кількість місць обмежена – 12
порядок подання впливає на відбір заявок;
Хто може взяти участь у серії курсів?
Усі бажаючі віком від 14 до 16 років, хто:
– хоче зробити щось корисне для себе;
– хоче познайомитися з однолітками;
– шукає засоби для зняття напруги та стресу від повсякденного життя;
– володіє польською мовою на комунікативному рівні (заняття проводяться польською мовою);
– має бажання відчути весняне пожвавлення в тілі під музику та в тиші;
– потребує розслаблення та зниження напруги в тілі;
– втомився (-лась) від шкільних та домашніх обов’язків;
– має безсоння та відчуває напруження через іспити;
– відчуває себе знесиленим через обсяг навчання та думок;
– любить рух та творчі засоби роботи з тілом;
– цікавиться, як свідома робота з тілом може зменшити стрес, відновити спокій та змінити настрій;
Коли?
4 понеділка 18.00 – 19.30
15 травня/ 22 травня/ 29 травня/ 5 червня
Як долучитися?
Батькам/Опікунам зацікавленого підлітка достатньо надіслати онлайн-заявку:
Заняття розпочнуться з реєстрації мінімум 4 осіб віком від 14 до 16 років.
Майстер-класи проводитимуться польською мовою.
З будь-якими запитаннями звертайтеся: olga.stobieckarozmiarek@gmail.com
Чому варто долучитися?
Запрошую Вас на «зустріч у русі», де буде можливість відчути ВЕСНУ БЕЗ і моменти без напруги та стресу.
Приходьте спробувати, послухати та відчути, що грає у вашому тілі у травні.
У травні життя вирує, вже відчувається сильна втома від навчання, перенапруження від іспитів, стрес від очікувань від себе та дорослих щодо найкращих оцінок та результатів іспитів; іноді навесні нас переповнюють почуття або ми відчуваємо багато різних емоцій, як більш, так і менш приємних. Тіло в русі – це пропозиція відключити порив думок та очікувань і шукати способи зняти напругу.
Музика, рух і дихання є ефективними інструментами для підтримки тіла через відновлення спокою та релаксацію.
Як будемо працювати?
Семінар з використанням технік рухової та танцювальної терапії, а також вправ для уваги від Елін Снел. Творчі рухові та дихальні вправи, а також групові ігри є перевіреними методами зняти напругу в тілі та відчути потік у власному диханні.
У програмі:
рух і довільний танець (у різних позиціях: стоячи, сидячи та лежачи)
індивідуальні, парні та групові вправи
спільні розваги
усвідомлене дихання на основі методів усвідомлення/уваги Елайн Снелл
розслаблення
Основний принцип:
Ти бережеш себе. Це абсолютно добровільно — робиш скільки хочеш, скільки готовий 🙂
Ведуча:
Ольга Стобєцка-Розмярек
викладач руху та креативного танцю, тренер дитячої уважності за методикою Елайн Снел, тренер прикладної драматургії (з англ. — applied drama, інтерактивний метод роботи з групою) та міжкультурної освіти;

Warsztaty międzykulturowe w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym

Serdecznie zapraszamy na warsztaty międzykulturowe, podczas których spotkamy się u naszych sąsiadów w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym przy ul. Biedrzyckiego 13.
Podczas warsztatów dowiemy się jak wygląda sala modlitewna, obejrzymy muzeum, które mieści się na 1.piętrze budynku, będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o islamie oraz czeka nas mały poczęstunek.
Warsztaty są bezpłatne, obowiązują zapisy pod mailem lokalnie@cimhoryzonty.org lub telefonicznie 691786811.
Warsztaty są realizowane w ramach projektu mCIL Łazanka i współfinansowane ze środków miasta Poznań i odbywają się podczas 33 Dni Łazarza.
We cordially invite you to the intercultural workshops, during which we will meet at our neighbors at the Muslim Cultural and Educational Center at ul. Biedrzyckiego 13.
During the workshops, we will learn what a prayer room looks like, we will see the museum on the 1st floor of the building, we will be able to learn more about Islam and we will have a small snack waiting for us.
Workshops are free, registration is required by e-mail: lokalnie@cimhoryzonty.org or by phone 691786811.
The workshops are carried out as part of the mCIL Łazanka project and co-financed by the city of Poznań.

 

 

WTOREK

Spotkania dla dziewczyn i kobiet / зустрічі для дівчат та жінок / CzIL Naramowice

***Текст українською мовою можна знайти нижче
Zapraszamy Was, dziewczyny i kobiety do twórczego cyklu spotkań przy wspólnym stole w ogrodzie! Podzielimy się opowieściami, wymienimy się talentami i pasjami, zrobimy mapę tego co lokalnie, po sąsiedzku dla nas ważne, krzepiące, inspirujące. Będziemy współpracować i wspierać się, żeby zrealizować nasze pomysły na sąsiedzką integrację w kobiecym, polsko-ukraińskim gronie. Dzięki wsparciu finansowym z Urzędu Miasta Poznania możemy te pomysły wprowadzić w życie! Opiekunką spotkań będzie Agnieszka Chlebowska – animatorka kultury, ekspertka ds. innowacji społecznych.
TO WARSZTATY DLA CIEBIE, JEŚLI:
– chcesz poznać wspaniałe dziewczyny, kobiety z Polski i Ukrainy, które mieszkają blisko Ciebie
– masz ochotę zorganizować sąsiedzkie działanie/akcję/inicjatywę w duecie lub w grupie
– chcesz sprawdzić w działaniu kreatywne narzędzia i metody, które mogą Ci się przydać w dalszej pracy
– masz wolne wtorkowe popołudnia 🙂
📅KIEDY: co wtorek o godz. 17:30, przez 5 tygodni
📅SPOTKANIE PIERWSZE: 30.05, godz. 17:30
📅CZAS TRWANIA: 2 godziny
MIEJSCE:
Mikro Dom Kultury, ul. Lotaryńska 6 – będziemy pracować głównie w naszym dużym, bujnym ogrodzie. Zobaczycie co u nas kwitnie, zaparzymy melisy prosto z grządki, a może załapiemy się na pierwsze warzywa!
ZAPISY: lotarynska6@gmail.com
Запрошуємо вас, дівчата та жінки, на творчу серію зустрічей за спільним столом у саду! Будемо ділитися історіями, обмінюватися талантами та захопленнями, складати карту того, що є важливим, заохочувальним та надихаючим для нас на місцевому рівні, у нашому районі. Ми будемо співпрацювати та підтримувати одна одну, щоб реалізувати наші ідеї добросусідської інтеграції в польсько-українській жіночій спільноті. Завдяки фінансовій підтримці мерії Познані ми зможемо втілити ці ідеї в життя! Куратором зустрічей буде Агнєшка Хлєбовська – культурний аніматор, експерт з соціальних інновацій.
ЦЯ МАЙСТЕРНЯ ДЛЯ ТЕБЕ, ЯКЩО
– хочеш познайомитися з чудовими дівчатами, жінками з Польщі та України, які живуть поруч з тобою
– хочеш організувати сусідську акцію/діяльність/ініціативу в дуеті або в групі
– хочеш випробувати в дії креативні інструменти та методи, які можуть бути корисними для твоєї подальшої роботи
– у вас є вільний вечір вівторка 🙂
📅КОЛИ: щовівторка о 17:30, протягом 5 тижнів
📅ПЕРША ЗУСТРІЧ: 30.05, 17:30
📅ТРИВАЛІСТЬ: 2 години
МІСЦЕ:
Мікрокультурний центр, вул. Лотаринзька, 6 – ми будемо працювати переважно у нашому великому, пишному саду. Ви побачите, що цвіте в нашому саду, заваримо мелісу прямо з грядки і, можливо, спробуємо наші перші овочі!
РЕЄСТРАЦІЯ: lotarynska6@gmail.com
Prowadzenie:
AGNIESZKA CHLEBOWSKA-OGURKIS – Facylitatorka procesów, twórczyni działań, współzałożycielka i prezeska Fundacji dzielnico. Certyfikowana moderatorka i badaczka design thinking. Mentorka innowacji, wspiera społeczności, organizacje i instytucje w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Trenerka zespołów w działaniu, realizatorka działań, warsztatów wzmacniających społeczności. Projektuje i przeprowadza procesy oraz warsztatu dla społeczności, w procesie zmiany, konfliktów i lokalnych wyzwań. Twórczyni działań kulturalnych, szczególnie społeczno-artystycznych.
——————————
Wydarzenie realizowane w ramach projektu CZIL Naramowice – Centrum Inicjatyw Lokalnych dofinansowanego z budżetu miasta Poznania.
#poznanwspiera

ZABAWA W OGRODZIE WILDA z OKAZJI DNIA DZIECKA

Zbliża się DZIEŃ DZIECKA!
A na Wildzie już 30 maja zaczynamy obchody tego ważnego święta!
Zapraszamy od 18 do 20 do Ogrodu Wilda na Fabryczną 4, gdzie czekać będą na dzieciaki bezpłatne atrakcje:
– gry i zabawy
– popcorn, wata cukrowa i soczki
– malowanie buziek.
Inicjatorem tego świetnego oddolnego wydarzenia jest Pizzeria na Madalinie 🙂
Partnerem wydarzenia jest SPAR z Green Pointu
ZAPRASZAMY!!!

Mlekoteka 2023 – Poznań – krąg mlecznych opowieści

Zapraszamy na krąg opowieści mlecznych!
W Tygodniu Promocji KP, w ramach akcji Mlekoteka. Usiądźmy razem, pobądźmy ze sobą.
Nieważne, czy karmisz, czy już nie (a może jeszcze nie). Nieważne, jak długo i jakim sposobem karmiłaś. Niech popłyną nasze laktacyjne historie niczym rzeka pełna mleka.

Dom Bajek na 33. Dniach Łazarza! Sztuki i Sztuczki. Czytando nr 2

Zapraszamy wszystkich Małych Artystów i Wielbicieli Książek w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami na nowy cykl warsztatów łączących literaturę i sztukę.
Tegoroczny projekt zakłada spotkanie ze sztuką poprzez książkę. Z okazji 33 Dni Łazarza organizujemy spotkanie plenerowe, na którym sprawdzimy, czym jest kreatywność i jak spontaniczne działanie artystyczne może odmienić życie. Może zainspiruje to mieszkańców dzielnicy do eksperymentu ze sztuką? 🙂
„Pomysł za milioooooon”, Katerina Sad, wyd. Tatarak
KIEDY? Wtorek, 30 maja, 16.30-17.45
GDZIE? Ogród Łazarz (w razie niepogody spotkania odbędą się w Klubie Krąg)
ZA ILE? Wstęp bezpłatny
ZAPISY: tym razem zapraszamy bez zapisów ❤
Projekt ” DOM BAJEK – korespondencja sztuk! Warsztaty literacko plastyczne dla dzieci i opiekunów ” dofinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania.
#poznanwspiera

Godziny podane w grafiku są godzinami zajęć rozwojowo edukacyjnych w Klamerce. Miło mi będzie gościć Was, w Klamerce na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć i pożegnać  30 minut po ich zakończeniu. Przykładowo,  jeśli w grafiku zajęcia wpisane są od godz. 10-11, to rodzice wraz z dziećmi mogą przebywać w Klamerce od 9.30-11.30. Podczas tych dodatkowych minut dzieci mogą pobawić się swobodnie w kąciku zabaw, a rodzice porozmawiać, wypić ciepłą kawę lub herbatę, bądź też skorzystać z konsultacji pedagogicznych.

Idąc za Waszym głosem, wprowadzamy nieco udogodnień w ramach naszej przestrzeni. 😎
👉 Od lutego zmieniamy godziny otwarcia. Będziemy na Was czekać od ❗️❕10:00 do 18:00 ❕❗️( z wyłączeniem wtorków i piątków – w te dni będziemy dostępni od 10 do 15).
👉 Wprowadzimy wytrawne opcje do naszego menu.
👉 Obniżamy ceny warsztatów do 60 zł / karnet* 200 zł (Zajęcia muzyczne, Pilates mama i dziecko oraz Sensoplastyka®) i do 45 zł/ karnet* 140 zł (balet).
Grafik warsztatów na luty. Zachęcamy do zapisów w wiadomości prywatnej! ❤
WTOREK
15:30 – 16:15 – Pilates Mama i Dziecko (do 18 mca)
16:45 – 17:30 – Sensoplastyka® (0 – 6)
PIĄTEK
16:00 – 16:45 – Zajęcia muzyczne (0-3)
17:00 – 17:45 – Zajęcia muzyczne (3-6)
NIEDZIELA
9:15 – 9.45 – BALET (3-6)
Wydarzenia specjalne:
( 8 i 15 lutego kawiarnia czynna do godz. 16.00 z uwagi na organizowane wydarzenia)
08.02. – 16:30 – 17:30 – Fundacja „Niepodzielni” – warsztaty dotyczące pewności siebie dzieci (+4) – 30 zł
15.02. – 16:30 – 17:15 – Biologiczny kuferek (+3) – 60 zł
🚀 Czas na prawdziwą petardę! Wiecie co się zbliża wielkimi krokami? DZIEŃ DZIECKA! A my zaczynamy jego świętowanie już we wtorek i zapraszamy na zupełnie DARMOWE zajęcia marki SENSOPLASTYKA®. 😁🤌Ilość miejsc ograniczona, zapisy na priv!
#sensoplastyka #zajeciadladzieci #darmowewarsztaty #kawiarnia #naramowice #przyjaznakawiarnia #poznan
*Karnet ważny 6 tygodni od dnia zakupu.

Pomoc w nauce i dobra zabawa – Допомога в навчанні та розвазі

Cyfrowe Centrum Edukacji w Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu.
Pomoc w nauce i dobra zabawa dla dzieci z Ukrainy w wieku 6 – 12 lat, uczących się w szkołach ukraińskich on-line lub chodzących do polskich szkół.
ЦЕНТРИ ЦИФРОВОЇ OCBIT
Допомога в навчанні та розвазі для дітей з України вiком 6-12 років, авчання в українських школах онлайн або відвідування польських школи.
Terminy: wtorki, godz. 15:00-18:00
Дати: вівторок, години: 15:00-18:00
Miejsce: Biblioteka Wojewódzka w Poznania, ul. Prusa 3, sala 207
Місце: Воєводська бібліотека в Познані, вул.Prusa 3, кімната 207
Wstęp wolny.
Вхід вільний.
W ramach programu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” w Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu powstało centrum nauki zdalnej – Cyfrowe Centrum Edukacji, w którym uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy programowej.
Biblioteka została wyposażona w potrzebny sprzęt (laptopy, tablety) i materiały edukacyjne, a do pomocy dzieciom zatrudnieni zostali nauczyciele mówiący po ukraińsku.
Cyfrowe Centra Edukacji tworzone w polskich bibliotekach mają wspierać starania systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych w zapewnieniu dzieciom dostępu do edukacji, stacjonarnego wsparcia nauczyciela oraz umożliwić uczniom i uczennicom rozwój kompetencji społecznych i integrację w nowym środowisku.
———————————
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”. Projekt jest realizowany przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.
#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich
#RóżniRówniWażni
#FRSI_Бібліотекадлякожного
#РізніРівніВажливі
#Prusa3 #bibliotekawojewódzkapoznań #bibliotekawojewodzkapoznan
#prusa3 #biblioteka #dladzieci
Zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci. Uwaga zmiana dnia!
👉Zapraszamy we wtorki!
Pierwsze spotkanie 10.01.2023
Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, Sala Spotkań
Godz. 16:30-18:00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat (wiek grupy może się zmienić w zależności od frekwencji i zapisów)
Dzieci będą mogły rozwinąć swoje umiejętności i talenty plastyczne, a także kreatywność. Będziemy rysować i malować w różnych technikach. Stworzymy także prace przestrzenne.
Nie oceniamy umiejętności już posiadanych. My je rozwijamy.
Prowadzenie: Katarzyna Mularczyk
Artysta plastyk, absolwentka obecnego
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który ukończyła w 1996r
dyplomem w pracowni prof. J. Kozłowskiego. Zajmuje się grafiką, malarstwem, ilustracją. Jest pedagogiem uczącym w zakresie rysunku, grafiki, malarstwa i wszelkich kreatywnych działań plastycznych: dzieci, młodzież i dorosłych. Pracuje także jako arteterapeuta z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i zespołem Downa, pacjentami w szpitalach i dziećmi w Domach Dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych. Zajmowała się grafiką użytkową i filmem animowanym. Realizowała także prace wielkoformatowe w zakresie malarstwa ściennego.
👉Opłaty:
za jedno spotkanie: 20 zł
za karnet na 4 spotkań 70 zł
Płatność gotówką lub przelewem na konto Fundacji Pana Gara
Tytułem imię i nazwisko + plastyka
mBank 71 1140 2004 0000 3602 8043 1708
👉Obowiązują zapisy: dt@fundacjapanagara.pl

SALSA w KontenerART

Hola Salseros!
Wracamy do Was z zajęciami tanecznymi – lekcjami salsy, animacjami i zabawą w gorących, latynoskich klimatach. We wtorkowe wieczory królować będzie: salsa, timba, reggeaton z przerywnikami bachatowymi. Zapraszamy na godzinę 19:00. Jeżeli lubisz słońce, plażę oraz latynoską muzykę, to jest to impreza dla Ciebie ❤ Nie umiesz tańczyć salsy? Nie ma problemu – impreza rozpocznie się kursem salsy dla początkujących. Zapraszamy także salsowych zapaleńców i miłośników ruedy. Imprezy poprowadzą fantastyczni instruktorzy i choreografowie, a nad przebiegiem czuwa Mateusz Nawrot i ekipa Salsospontan. Czeka nas solidna dawka endorfin, dobrze wiemy, że ruch + świeże powietrze = dobre samopoczucie! Nasze treningi podzielimy na godzinne bloki, po każdym bloku chwila przerwy 🙂 A po treningu latino afterparty.

 

 

ŚRODA

W ogrodach Nibylandii – warsztaty dla dzieci

31 V godz. 17.00 W ogrodach Nibylandii – warsztaty dla dzieci
Piotruś Pan nie zawsze mieszkał w Nibylandii.
Zanim zdarzyły się wszystkie cudowne przygody Wendy w Lagunie Syren, zanim Kapitan Hak kiedykolwiek ujrzał Zagubionych Chłopców, Piotruś Pan żył w Ogrodach Kensingtońskich.
Gdy był bardzo małym chłopcem, wyfrunął z okna swojej sypialni i poleciał do londyńskiego parku, by zamieszkać na Wyspie Ptaków, przygrywać do tańca wróżkom i elfom, pozostać na zawsze dzieckiem i beztrosko się bawić.
Zapraszamy na warsztaty i spotkanie z tłumaczką Aleksandrą Wieczorkiewicz wokół książki J.M. Barriego Piotrusia Pana w Ogrodach Kesningtońskich (Media Rodzina2018).
Podczas warsztatów dowiemy się nieco więcej o życiu Piotrusia przed Nibylandią, stworzymy miniaturowe ogrody w słoikach, w których wieczny chłopiec będzie mógł zamieszkać razem z zaprzyjaźnionymi wróżkami i elfami. W majowej, ogrodowej scenerii spotkamy też eleganckie damy, które specjalnie dla nas przybędą w wytwornych sukniach wprost z edwardiańskiej Anglii. Opowiedzą nam one o strojach z dawnych czasów, zapraszając uczestniczki i uczestników warsztatów do przebieranek i wspólnych zdjęć w budce fotograficznej.
Do zobaczenia w Ogrodach Domu z Bajki!
Wstęp wolny
Organizatorzy: Oddział Zachodni Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Księgarnia z Bajki, Wydział Kultury Miasta Poznania, we współpracy z Kołem Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze” WFPiK UAM

inteGRY, czyli sąsiedzkie spotkanie przy grach – Small World

inteGRY czas zacząć! Pokażmy tym razem, że DA!SIĘ w Small World!
To gra, w której gracze prowadzą swoje nacje w świecie, który jest po prostu za mały, aby pomieścić je wszystkie… To świat zamieszkany przez różnorodne rasy – krasnoludy, czarodziejów, amazonki, gigantów, orki a nawet ludzi. Kluczem do zwycięstwa w Small World jest nie tylko wybór spośród 14 ras i 20 specjalnych mocy – najważniejsze to przewidzieć upadek i w odpowiednim momencie wycofać się z danej cywilizacji, udzielając swojego poparcia nowej sile. Kto najlepiej poradzi sobie w tym małym świecie? Przekonajmy się 31 maja (tj. środa) o godzinie 18.00 w Schronie Kultury Europa!
I pamiętajcie, że jeśli jednak macie ochotę na inne gry, to w SKE znajdziecie wiele kultowych tytułów, które czekają tylko na wyciągniecie z regału:
1. Osadnicy z Catanu
2. Small World
3. Dobble
4. Neuroshima HEX
5. Jungle Speed
6. Gorący Ziemniak
7. Warcaby
8. Tajniacy
9. Tajniacy Obrazki
10. Sabotażysta + rozszerzenie
11. Carcassone
12. Wsiąść do pociągu: Europa
13. Wysokie Napięcie
14. Cywilizacja: Poprzez Wieki
15. Szachy
16. Flotylla (2 egz.)
17. Eksplodujące Kotki
18. Fluxx
19. 7 Cudów Świata
20. Jenga
21. Monopoly Poznań
22. Rummikub
23. Cortex
24. 𝗗𝗔!𝗦𝗜𝗘̨ – nasza autorska gra!
Nie ma konieczności zapisów na inteGRY, ale jeśli masz pytania to dzwoń do Jakuba Grypczyńskiego pod numerem telefonu: 783 792 442.
Projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ jest finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Osiedla Wilda #poznanwspiera

Otwarta Scena Teatralna / Warsztaty aktorskie dla młodzieży / Dom Tramwajarza

OTWARTA SCENA TEATRALNA
Warsztaty teatralne dla młodzieży.
👉Pierwsze spotkanie 15.02.2023 (środa), godz. 17
Wstęp wolny
Zapraszamy na cykl 12 spotkań warsztatowych.
👉Co tydzień w środę
👉godz 17-19
👉Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, Sala Amarantowa
Jeśli marzy Ci się doskonalenie umiejętności aktorskich i wokalnych, scena to Twój żywioł lub pragniesz się na niej znaleźć, chcesz pozbyć się tremy, wewnętrznego krytyka i zbudować pewność siebie, która da Ci wolność artystyczną to koniecznie przyjdź do Domu Tramwajarza na
Warsztaty poprowadzi Agnieszka Pawlak – aktorka, wokalistka, animatorka kultury, wykładowczyni Piosenki aktorskiej i Narzędzi aktorskich w Studiu aktorskim STA w Poznaniu. Podczas cotygodniowych 2-godzinnych zajęć zgłębisz tajniki improwizacji oraz twórczej bazy jaką jest słowo, emocja i ruch, pogłębisz swoją wyobraźnię, a także samoświadomość, razem z którą odkryjesz solidną dawkę wiedzy o sobie, swoich starych i nowych talentach. Docenisz to kim jesteś, staniesz się samodzielny, pełen pomysłów i gotowy na podążanie własną ścieżką.
https://www.facebook.com/agnieszkapawlak.artist
👉Zapisy: dt@fundacjapanagara.pl
Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci / Grupa III / Dom Tramwajarza

Zapraszamy serdecznie na zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-6 lat.
Pierwsze zajęcia 11.01.2023
Grupa III
Środy, godz. 17:45 – 18:15
Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21, Sala Tradycji
Grupa III Dzieciaki, to grupa mieszkana. Będzie przestrzenią przede wszystkim dla tych z rodzin, które mają rodzeństwo w różnym wieku np. roczniaka i sześciolatka👶🏻👧 Zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 6 lat z rodzicami. Prowadzimy zapisy miesięczny cykl spotkań. Liczba miejsc ograniczona!
UMUZYKALNIANIE, czyli jak rozkochać w muzyce dzieci.
Tak jak w przypadku języka, im bogatsza muzyka, której dziecko się przysłuchuje, tym lepiej uczy się ono rozumieć ją i komunikować się przy jej pomocy.
Zajęcia umuzykalniające oparte na teorii prof. E. E. Gordona to okazja, aby otworzyć dziecko na świat dźwięków, poszerzyć jego słownik muzyczny, a także spędzić czas na muzycznej zabawie. Na zajęciach nie zabraknie okazji do śpiewania, kreowania swobodnego ruchu całego ciała, do wsłuchiwania się w różnorodne melodie i rytmy, do pobudzania procesu muzycznego myślenia, czyli audiacji.
PROWADZENIE:
Katarzyna Jaskólecka – muzyk, dyrygent i biolog. Zafascynowana teorią uczenia się muzyki prof. E. E. Gordona, górami i ziołolecznictwem. Od 8 lat obserwuje z jaką łatwością dzieci w żłobkach i przedszkolach otwierają się na muzyczną przygodę. Prowadzi żeński Chór Kameralny Hibike i marzy o doskonaleniu fachu dyrygenckiego w Japonii.
ZAPISY: dt@fundacjapanagara.pl
Również młodsi odbiorcy mają swoje muzyczne warsztaty. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także koniecznie pamiętajcie o ZAPISANIU swojej pociechy na jedną z trzech grup:
👉Poniedziałki
16:30 – 17:00 Żłobiaki 0 – 2,5 lat
17:15 – 17:45 Przedszkolaki 2,5 – 6 lat
👉Środy
17:45 – 18:15 Dzieciaki 0 – 6 lat
Opłata za cykl zajęć 10 zł x liczba zajęć w miesiącu – płatne przelewem za cały miesiąc z góry na konto.
DANE DO PRZELEWU:
Fundacja Pana Gara
mBank 71 1140 2004 0000 3602 8043 1708
Tytułem: Imię i nazwisko oraz grupa I, II lub III.
Zapraszamy serdecznie

 

 

CZWARTEK – DZIEŃ DZIECKA

Spędź z nami Dzień Dziecka! – Biennale Sztuki dla Dziecka

Na nadchodzący Dzień Dziecka polecamy prezent dla całej rodziny: wspólnie spędzony czas w teatrze, na koncercie, w kinie lub podczas zajęć ruchowych albo plastycznych. Tegoroczne Biennale Sztuki dla Dziecka odbędzie się w terminie 29 maja – 4 czerwca, więc świętować można cały tydzień! Zaplanowaliśmy wydarzenia na weekend, popołudnia, a także na przedpołudnia od poniedziałku do piątku.

Serdecznie zachęcamy do zorganizowania wycieczki na któreś z festiwalowych wydarzeń w ramach grupowego prezentu na Dzień Dziecka. Wierzymy, że wspólne przeżywanie radości, wzruszeń i refleksji, to świetny, niezapomniany upominek 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z programem 24. Biennale Sztuki dla Dziecka,

1 czerwca, g. 11.30 / 18.00
Scena Wspólna

Będzie kolorowo i fantastycznie!
Czeka nas zabawa przy dźwiękach puzonu, gitary basowej, wibrafonu, miotełki, klarnetu basowego, harmonium, fletu poprzecznego i tysiąca innych instrumentów!
Podczas koncertu mali słuchacze i małe słuchaczki mogą rozmawiać, tańczyć i biegać, a po jego zakończeniu – nawet trochę pograć. Dorośli widzowe i widzki mogą natomiast uwolnić się od presji
i dać się ponieść muzyce. Świetne, nierzadko wywrotowe teksty piosenek, wywołają uśmiech na małych i dużych twarzach oraz wprawią w doskonały nastrój, przynosząc nam wszystkim trochę wolności od najróżniejszych powinności.

1.06, g. 18.00
CK ZAMEK / Dziedziniec Zamkowy

 

BILETY MOŻNA KUPIĆ:

  • portal Bilety24.pl
  • Centrum Informacji Kulturalnej / ul. Ratajczaka 44
  • kasa CK Zamek / ul. Św. Marcin 80/82 (od 16.05.2023)

CENNIK:

24. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA // spektakle i koncerty:

40 zł – bilet dla jednej osoby
25 zł – bilet dla osoby w grupie (powyżej 15 os.)
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
20 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

24. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA // akcje twórcze, seanse filmowe, czytanie performatywne i wystawa:

17 zł – bilet dla jednej osoby
15 zł – bilet dla osoby w grupie (powyżej 15 os.)
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
8,50 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

24. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA // spotkanie autorskie:

15 zł – bilet dla jednej osoby
1 zł – bilet dla opiekunki/opiekuna grupy (jeden na 15 os.)
7,50 zł – bilet z Kartą Rodziny Dużej, Kartą Seniora oraz legitymacją Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu
1 zł – bilet dla asystentki/asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zapraszamy do wspólnej zabawy w Dzień Dziecka w letniej strefie przy Rynku Łazarskim
15:00 -17:00 WARSZTATY AGATY – czyli wspólna zabawa dla najmłodszych
17:00 – 18:00 POKAZY I ANIMACJE TANECZNE (Dance Family i New Ukrainian Wings)
18:00 – 19.30 POKAZ i WARSZTATY CYRKOWE (Duet WhiteNight)
A pomiędzy atrakcjami słodnie niespodzianki dla dzieci 🙂
Realizatorem projektu jest Fundacja Kreaktywator
Wydarzenie finansowane przez Miasto Poznań, #poznanwspiera

Zabawki na Dzień Dziecka! / Warsztaty konstruktorskie

Dzień Dziecka w Mikro Domu Kultury!💥
Zapraszamy na rodzinne warsztaty konstruktorskie. W trakcie spotkania dzieci wraz z opiekunami stworzą własny, drewniany zwierzyniec! Z przygotowanych wcześniej kawałków drewna różnej wielkości i różnego pochodzenia (deseczki, listewki, klocki, mniejsze i większe gałęzie i patyki) wykonamy unikatowe zabawki🐴🐶🐱
Będziemy łączyć elementy drewniane z tkaninami, sznurkami, włóczkami, koralikami, farbami, kapslami, nakrętkami i innymi atrakcyjnymi dodatkami. A wszystko w miłej i rodzinnej atmosferze!
Warsztaty są nastawione na pobudzenie kreatywności uczestników, a w efekcie warsztatów przerabiane kawałki drewna i plastiku nie tylko nabiorą wartości, ale również staną się niepowtarzalne! Warsztaty połączą kreatywność z troską o środowisko – niepozornym odpadom damy nowe życie!
📅 Kiedy?
☀ 1.06.2023
☀ Start – godzina 17:30
☀ ul. Lotaryńska 6
📅 Zapisy!
💥Udział w warsztatach jest bezpłatny.
💥Obowiązują zapisy: lotarynska6@gmail.com
💥Zapraszamy dzieci od 4-go roku życia i ich dorosłych opiekunów
💥Liczna miejsc ograniczona!
Prowadzenie:
IWONA GRYSKA-ROBASZKIEWICZ – architektka z wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu i realizacji inwestycji. Od kilku lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą (warsztaty stolarskie, artystyczne i rękodzielnicze). Mieszkanka Naramowic.
—————–
Autorka grafiki: Maria Dondajewska
Patronaty medialne: Radio Afera, IKS, kultura.poznan.pl
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków budżetowych Miasta Poznań.
Opis grafiki: Grafika w kolorach czerwonym, różowym i pomarańczowym. Na środku znajduje się biały napis ZABAWKI na tle kształtów geometrycznych. W prawym górnym rogu logotyp Mikro Domu Kultury, w prawym dolnym rogu logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lewy dolnym rogu logotyp Poznan*

Tydzień Dziecka w Arkadii

W Arkadii świętujemy nie jeden dzień, a cały tydzień dziecka! Już od 27.05 do 4.06.2023 r. zapraszamy rodziny z dziećmi na warsztaty, spektakl i wystawę w Fotoplastykonie Poznańskim. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, informacje o zapisach znaleźć można przy konkretnym wydarzeniu.
𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺:
𝗗𝗮𝘁𝗮: 𝟭.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿.
Godzina: 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.30)
Organizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania
„DAWNO TEMU W WIELKIEJ BRYTANII… STEREOFOTOGRAFIE GEORGE’A WASHINGTONA WILSONA”
Darmowe wejście na wystawę archiwalnych stereofotografii prezentującą Wielką Brytanię sprzed 200 lat.
Grupa docelowa: dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi
Miejsce: Fotoplastykon Poznański, ul. F. Ratajczaka 44 (wejście przez Centrum Informacji Kulturalnej)
Informacja o opłatach: wstęp wolny
𝗗𝗮𝘁𝗮: 𝟮.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿.
Godzina: 10.30
Organizator: Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Warsztaty dla grupy przedszkolnej w ramach „Cyklu kreatywnych spotkań dla najmłodszych”. Zapraszamy do wspólnej przygody z muzyką, tańcem, zajęciami plastycznymi i innymi kreatywnymi formami wspólnych działań.
Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym
Miejsce: Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. F. Ratajczaka 44
Informacja o opłatach: wstęp wolny
Więcej informacji: cir@pcs-poznan.pl
Godzina: 16.00 – 18.00
Organizator: Centrum Inicjatyw Rodzinnych
Informacje o wydarzeniu: warsztaty kreatywne dla rodzin z dziećmi
Grupa docelowa: rodziny z dziećmi
Miejsce: Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. F. Ratajczaka 44
Informacja o opłatach: wstęp wolny
Więcej informacji: cir@pcs-poznan.pl
𝗗𝗮𝘁𝗮: 𝟯.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿.
Godzina: 10:00-14:00
MALARSTWO PETRYKIWSKIE
Malarstwo petrykiwskie to fenomen tradycyjnej, zdobniczej sztuki ludowej. Narodziło się i wzięło swoją nazwę od ukraińskiej wsi Petrykiwka. Jest to szczególny rodzaj malarstwa zawierający w sobie elementy realizmu magicznego. Motywem przewodnim są dekoracje kwiatowo-roślinne. Charakterystyczna jest też technika pędzla. Początkowo malarstwem petrykiwskim były ozdabiane mieszkania – miało to zapobiec przedostaniu się do wnętrza domu złej energii. Z czasem, motywami zaczęto przyozdabiać także przedmioty użytkowe – skrzynie, instrumenty muzyczne. Obecnie malarstwo petrykiwskie wciąż się rozwija, czerpiąc inspiracje ze współczesnego świata
Na warsztatach nauczymy się rysować wzory roślinne i zwierzęce. Spróbujmy malować pędzlami z kociej sierści i posłuchajmy ciekawej opowieści o pochodzeniu ukraińskiego malarstwa.
Grupa docelowa: warsztaty familijne 8+ dzieci, młodzież, dorośli, można przyjść całą rodziną
Informacja o opłatach: wstęp wolny, obowiązują zapisy: tlustalangusta.pl@gmail.com
Miejsce: Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania
𝗗𝗮𝘁𝗮: 𝟰.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿.
Godzina: 10:00-14:00
WYBIJKA
Z czego wybija wybijka? Wybija nas z nudy, przyzwyczajenia, kiepskiego humoru. Tryska radością tworzenia, kreatywnością i pomysłami.
Ukraińska wybijka to dekorowanie płócien tradycyjnymi wzorami i ornamentami za pomocą specjalnie rzeźbionych stempli. Ukrainki stosowały wybijki do tworzenia niepowtarzalnego wzoru na ludowej odzieży, ręcznikach, obrusach, poszewkach czy firankach. Podczas warsztatów samodzielnie ozdobimy torby i poszewki na dekoracyjne poduszki pod czułym okiem ukraińskiej artystki Niny Burnevich.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty stemplowania tkanin.
Grupa docelowa: warsztaty familijne 8+ dzieci, młodzież, dorośli, można przyjść całą rodziną
Informacja o opłatach: wstęp wolny, obowiązują zapisy: tlustalangusta.pl@gmail.com
Miejsce: Chuda Langusta, ul. Ratajczaka 44
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania

Premiera książki „Co hrabia porabia?” Łukasza Wierzbickiego – spotkanie z Autorem

1 VI godz. 10.00 i 12.00 Premiera książki „Co hrabia porabia?” Łukasza Wierzbickiego – spotkanie z Autorem
Łukasz Wierzbicki w 2000 roku zebrał i opracował reportaże Kazimierza Nowaka z jego podróży do Afryki. Wydał je w opatrzonej własnym wstępem książce „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”, którą Ryszard Kapuściński uznał za klasykę polskiego reportażu.
W książce przygodowej „Afryka Kazika” przedstawił przygody Kazimierza Nowaka w formie opowiadań dla dzieci. W książce „Dziadek i niedźwiadek” opisał losy niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa.
Książkę tę wstępem opatrzył profesor Wojciech Narębski, żołnierz Armii Andersa.
Powieść dla dzieci zatytułowaną „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana” Wierzbicki osnuł na relacjach Jana di Piano Carpini i Benedykta Polaka z historycznej podróży do Imperium Mongolskiego odbytej w latach 1245–1247.
W 2011 zebrał i zredagował reportaże Haliny Korolec-Bujakowskiej z jej pionierskiej wyprawy motocyklowej do Chin z lat 1934–1936.
Jej przygody opisał również w powieści dla dzieci zatytułowanej „Machiną przez Chiny”.
Wszystkie cztery powieści Wierzbickiego znalazły się na liście lektur rekomendowanych przez Radę Literacką Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
„Wokół świata na wariata” opisał przygody Leona Mroczkiewicza i Tadeusza Perkitnego w trakcie ich podróży odbytej w latach 1926-1930 w wersji dla dzieci.
Podczas spotkań autorskich łączy elementy wykładu, prezentacji multimedialnej, kabaretu i inscenizacji historycznej.
Od 2017 jest oficjalnym ambasadorem Fundacji „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”.
Wstęp wolny
Rejestracja grup: krystyna@ksiegarniazbajki.pl

Premiera książki „Co hrabia porabia?” Łukasza Wierzbickiego

1 VI godz. 17.00 Premiera książki „Co hrabia porabia?” (listy spod Góry Kościuszki) Łukasza Wierzbickiego
Urodził się 20 lipca 1797 roku w Głuszynie pod Poznaniem.
Podrósł.
Zakochał się, nie wyszło – ruszył w świat.
A konkretnie w naukową podróż dookoła świata. Największą przygodą okazała się Australia.
Terra Australis Incognita.
Gdzie hrabia tańczył ze starą babcią?
Co doradził Królowej Mórz Południowych?
Co porabiał w Krainie Snów?
A co tam jadał? Ło rany!
Z kim walczył o kangurzy ogon?
Dlaczego wolał pieszo, niż konno?
I właściwie dlaczego tak bardzo kochał kamienie?
Co ze sobą targał?
Jak nazwał najwyższą górę Australii?
Jakie tajemnice skrywał w plecaku?
Jakie tajemnice skrywał w sercu?!
Wszystkiego dowiecie się z książki przygodowej (a miejscami nawet nieco awanturniczej) o Edmundzie Strzeleckim i na tym premierowym spotkaniu – co nieco…
Do zobaczenia w Ogrodach Domu z Bajki!
Wstęp wolny

Czwartkowe Infinity

Zapraszamy na kolejne zmagania w Infinity!
W związku z ograniczoną ilością miejsc możliwe jest rozegranie misji na macie typu Boarding action, tereny na miejscu umożliwiają grę dla 4 osób.

Dyżur Opiekunki Parku

Odpalamy dyżury Opiekunki Parku!
Masz potrzebę żeby omówić coś z Opiekunką? Będzie czekać! Na przykład:
– masz pomysł na aktywność sąsiedzką z finansowaniem z naszej strony
– chcesz dostać kod do budki z narzędziami ogrodniczymi
– potrzebujesz grządki i dostałeś/aś maila z potwierdzeniem jej rezerwacji
… i w jakichkolwiek innych sprawach!
Można uprzedzić o swoim przybyciu, ale nie trzeba 🙂 Numer kontaktowy to 780044816. Opiekunka będzie czekać przy Miejscu Ogniskowym.
Działanie odbywa się w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych Kopernika, który jest finansowany z budżetu Miasta Poznań. #poznanwspiera

Wyćwicz to mamo!

Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces – dać z siebie wszystko! 💪
Zapraszamy wszystkie chętne mamuśki 👩👱‍♀️, które pragną rozruszać się po zimie. Masz dziecko w wieku od 5-9 lat 👶🧒 i nie wiesz jak pogodzić czas dla siebie z czasem dla dziecka? Nie martw się o to! Przedstawiamy Ci wspaniałą opcję, gdzie Ty będziesz mogła skupić się na sobie, a Twoje dziecko obok w sali pod okiem instruktorki, również da upust swoim emocjom i wykorzysta swoją energię.
Proponujemy Tobie zajęcia od Fitnessu po Jogę pod okiem cudownych instruktorek z 𝐋𝐚𝐦𝐚 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐏𝐨𝐳𝐧𝐚𝐧́ 🧘‍♀, które będą prowadzone w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. Martyna zajmie się mamami, a Ania Waszymi pociechami. Po pierwszym spotkaniu ustalimy wspólnie jakie zajęcia będą dla nas najciekawsze, a może za każdym razem spróbujemy czegoś nowego?
Spiesz się z zapisem bo ilość osób jest organiczna! ⏰ Przewidujemy 10 spotkań w czwartki o godzinie 18 w Schronie Kultury Europa. Pierwsze spotkanie już po majówce, czyli 4 maja! Zapraszamy! Pamiętajcie o wygodnym ubiorze! 🩳
Zapisy prowadzimy pod adresem e-mail: 𝐬𝐤𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚@𝐨𝟐.𝐩𝐥 📥 W tytule maila wpisz: 𝐖𝐲𝐜́𝐰𝐢𝐜𝐳 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐦𝐨. W treści maila prosimy o podanie 𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐳𝐤𝐢 (𝐦𝐚𝐦𝐲) + 𝐢𝐦𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢 𝐢 𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐞𝐤.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale przed spotkaniem uczestnicy (w imieniu niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie) wyrażają zgodę na fotografowanie i na przetwarzanie danych osobowych. Zdjęcia zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentacji z realizacji projektu 📷
Tyle z ważnych kwestii. To teraz pora trochę poćwiczyć! 🤸‍♀

Inicjatywa oddolna „Wyćwicz to mamo!” jest realizowana w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ. Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz środków pozostających w dyspozycji Rada Osiedla Wilda #poznanwspiera

JOGA DLA CIEBIE

Fundacja Ino Chichrać zaprasza na bezpłatne cotygodniowe zajęcia z jogi dla mieszkańców dzielnic Wilda, Zielony Dębiec i Świerczewo!
Gdzie?
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
O ktorej?
17.00 – joga dla dzieci szkolnych (klasy 1-3)
18.00 – joga rodzinna
19.00 – joga dla dorosłych 18 +
Ile miejsc?
Na każde zajęcia obowiązuje limit 15 miejsc dla komfortu pracy 🙂
Jak się zapisać?
Na każde zajęcia obowiązują zapisy mailowe . Prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: yogadlaciebie@gmail.com
W czwartek o godzinie 20.00 ruszają zapisy na kolejne zajęcia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Regulamin zajęć znajduje się na stronie inochichrac.com w zakładce Joga dla Ciebie.
W zdrowym ciele zdrowy duch!
Zapraszamy serdecznie!
#poznanwspiera #poznanskibudzetobywatelski2023 #joga #Poznań #wilda #zielonydebiec #swerczewo

IMPROV – improvisation theatre workshops for youth and adults!

We cordially invite you to free development workshops for youth and adults in the form of improvisation workshops which will be conducted in English.
Wokrshops will take place every Thursday from April 13, 2023, to June 1, 2023, at 17.00-18.15 (except April 27, when they will be held from 19:00-20:15) at Przystanek PIREUS at ul. Głogowska 35.
Improvisation (under IMPROV) is a spontaneous, unplanned game that is great for building trust. First, improvised games are short and fun. Secondly, the participants work towards a common goal. Third, improvisation is not judged and is inherently a „low-risk game”.
People report many effects of participating in improvisational theatre, such as:
• spontaneity
• response speed
• freedom
• normalizing failures
• the ability to listen
• being present
• teamwork
• general social skills
Information about the host: Vampek Król – ran an improvised theater for adults, youth and foreigners. A psychologist by education.
Registration via e-mail: przystanekpireus@gmail.com

Zumbini® – Na Skarpie

Sprawdź Zumbini® dla tych mini
Z których każdy w mig rozkmini
Jaka fajna jest nauka
Gdy się w bęben dziarsko stuka!
W czwartek do nas zapraszamy
Z maluszkami popląsamy
I obcego ciut języka
Zaczerpniemy wprost z głośnika!
Czy potrzeba Wam więcej argumentów? 😉 🎶 👶
𝗞𝗼𝗻𝗸𝗿𝗲𝘁𝘆:
✔ zajęcia dla maluszków od 𝟬 do 𝟰 lat
✔ 𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗸𝗶 𝟭𝟬:𝟬𝟬
✔ w DK „Na Skarpie” os. Piastowskie 104, Poznań
✔ 𝗭𝗮𝗽𝗶𝘀𝘆 ➡ https://forms.gle/LWrhm1Aetw8kKNmJ6
✔ 45 zł pojedyncze zajęcia (1 dziecko + max dwoje rodziców/opiekunów)
✔ 40 zł za zajęcia przy płatności z góry za miesiąc (1 dziecko + max dwoje rodziców/opiekunów)
Pytania❓
☎ 618770551
📧 naskarpie@osiedlemlodych.pl
Polecamy, zapraszamy i bobasy pozdrawiamy! 💟
#maluszki
#zumbini
#ZeSkarpąWarto
Bezpłatne zajęcia z grami planszowymi dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. Z miłą chęcią powitamy również rodziców.
Zagramy w Bazyliszek, Jaki jest?, Osadnicy z Catanu, Papuzia tratwa, Polowanie na robale, Rzymianie do domu, Słowo Stwory, Tajemnicze podziemia, Tęcza, Trucizna, Trzy po trzy, Ucieczka: Świątynia zagłady i inne gry.
Informacje: e-mail: kraina_nadziei@wp.pl, tel. 888997120.
Wzięcie udziału w zajęciach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) i wytycznymi RODO przez Fundację Kraina Nadziei w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.
Bardzo dziękujemy Domowi Kultury Na Pięterku za bezpłatne użyczenie sali.
#Przygodazgrami #FundacjaKrainaNadziei #NaPięterku

 

 

 

PIĄTEK

 

Mchowe domki dla wróżek | Budynochky z mokhu dlya fey

Podczas warsztatu skomponujemy domki roślinno-drewniane z prawdziwym mchem. Spacer po parku pomoże nam zebrać materiały, a podarowane przez mieszkańców dodatki dodadzą koloru. Na koniec wydarzenia domki będą gotowe do zabrania do domu i towarzyszenia dzieciom w nauce 🙂
Użyjmy wyobraźni i zaszyjmy marzenia w domkach dla wróżek! Warsztat przeznaczony jest dla dziecka z opiekunem. Opłatę za wstęp (5 PLN) prosimy wpłacać na zrzutkę na miejsce ogniskowe w parku: https://pomagam.pl/e7nyhg
ZAPISY: (SMS) 780044816 lub mailem grunwaldzkiparkspoleczny@gmail.com

Warsztat tabliczek florenckich

Zapraszamy na warsztat
Opłatę za wstęp (5 PLN) prosimy wpłacać na zrzutkę na miejsce ogniskowe w parku: https://pomagam.pl/e7nyhg
ZAPISY: (SMS) 780044816 lub mailem grunwaldzkiparkspoleczny@gmail.com
Zapraszamy na warsztat robienia mydełek z zatopionymi roślinami! Glicerynowe podarunki są cudownym sposobem na wyrażenie siebie, a dzięki spacerom po Parku można łatwo zebrać potrzebne materiały.
Użyjemy bazy glicerynowej, roślin z parku, a także olejków eterycznych o zróżnicowanych zapachach i barwników do mydła. Uczestnicy (dzieci lub dorośli:) zabiorą do domu mydełka własnej roboty!
Opłatę za wstęp (5 PLN) prosimy wpłacać na zrzutkę na miejsce ogniskowe w parku: https://pomagam.pl/e7nyhg
ZAPISY: (SMS) 780044816 lub mailem grunwaldzkiparkspoleczny@gmail.com

Akcja: Recykling. Cykl spotkań artystycznych dla dzieci i młodzieży

Cykl spotkań artystycznych dla dzieci i młodzieży (8-14 lat):
Recykling, czyli drugie życie – z pozoru – bezużytecznych przedmiotów.
Prowadząca: Patrycja Osoka
Zapisy: patrycja.osoka@gmail.com
Udział darmowy!
Kiedy? piątki 28.04., 05.05., 19.05., 26.05.,
02.06, 09.06., 16.06. godz. 16:00
czwartek 11.05. godz. 15.30
Gdzie? Dom Sąsiedzki ul. Bukowa 2a (wejście od Kasztanowej).
Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach zadania Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych.
#poznanwspiera

Planszówki w KontenerART

W każdy piątek zamieniamy Plażę gier i zabaw w KontenerART w jedną wielką przestrzeń dedykowaną grom planszowym. I to dwutorowo! Co tydzień od 17:00 na przygotowanych dla Was stanowiskach odbywać się będą zajęcia z najróżniejszych planszówek pod okiem ekipy skupionej wokół poznańskiego popularyzatora tej formy spędzania wolnego czasu – Krzysztofa Khaki Baranowskiego ✌️Coraz większa popularność planszówek spowodowała, że aby nadążyć za nowościami i być w temacie trzeba specjalisty, który porusza się w tym środowisku jak ryba w wodzie.
Ponadto w sezonie 2023 uruchamiamy po raz pierwszy wypożyczalnię gier planszowych i każdy z odwiedzających KontenerART będzie mógł na codzień uczestniczyć w planszówkowym misterium 😁
Drugi tor piątkowych spotkań to Spotkania Szachowe w KontenerART. O szachach już pisaliśmy ale przypomnimy, że o merytoryczną jakość cotygodniowych spotkań zadba ekipa ze Stowarzyszenia im Ferdynanda Dziedzica.
Pionki w dłoń i do boju!! ✨️ Do zobaczenia 🙂

 

 

SOBOTA

WESOŁY RYJEK – Teatr Animacji


03 CZERWCA – SOBOTA, GODZ. 11:00

WOJCIECH WIDŁAK
REŻYSER: ANNA ROZMIANIEC
CZAS TRWANIA: 65 MIN
DZIECI
REALIZATORZY
Julianna Dorosz
Danuta Rej
Katarzyna Romańska
Mariola Ryl – Krystianowska
Marcin Chomicki
Marcin Ryl – Krystianowskiinscenizacja i reżyseria – Anna Rozmianiec
scenografia – Anna Rozmianiec, Cecylia Kotlicka
muzyka, teksty piosenek – Jakub Woźniak
lalki, kostiumy – Cecylia Kotlicka
OPIS SPEKTAKLU
Wesoły Ryjek jest małą, ciekawą świata świnką – dzieckiem, które zadaje pytania, odkrywa świat, zachwyca się najprostszymi rzeczami: tykaniem zegara, szelestem gałęzi, barwą liści. Nasza opowieść to podróż przez dzieciństwo. Podróż, która inspiruje, zaskakuje i zachwyca, a także zachęca małego odbiorcę do odkrywania, zadawania pytań i znajdowania niebanalnych odpowiedzi.

Literatura Wojciecha Widłaka maluje piękny obraz rodzicielstwa – mądrego, wymagającego, pełnego ciepła i cierpliwości. Pokazana w ten sposób relacja między bohaterami pozwala nam rozpoznać własne pragnienia i słabości, pomaga zrozumieć, zaakceptować, pokochać siebie i innych. Każdy z nas jest inny − inaczej się nazywa, inaczej wygląda, co innego lubi. Ale każdego z nas smuci niedobre słowo czy cieszy ulubione danie.
W warstwie wizualnej spektakl odwołuje się do dziecięcych rysunków – niedoskonałych, niedokończonych, stwarzanych tu i teraz, na oczach widza. Poza obrazem w przedstawieniu ważnym akcentem jest ruch sceniczny, a także muzyka grana na żywo.

W spektaklu wykorzystujemy wizerunek Ryjka stworzony przez Agnieszkę Żelewską,

Współpraca: Wydawnictwo Media Rodzina

Preferowany wiek Widzów: od 4 lat

Przeżyj chwile relaksu i wyciszenia w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu dyżurów pod nazwą Spotkanie w Ogrodzie, podczas których nie tylko spędzisz przyjemne chwile w pięknym, naturalnym ogrodzie, ale również dowiesz się wiele o etnobotanice i permakulturze. Wiesz już, z których roślin możesz przyrządzić naturalne i bardzo wartościowe kosmetyki? Poznaj tajniki pielęgnacji i konserwacji ogrodu, które być może później wykorzystasz w pracy ze swoimi własnymi roślinami!

Dla kogo: dla wszystkich zainteresowanych właściwościami roślin i ich rolą w środowisku, a także pracami w ogrodzie

Miejsce: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa przy Bramie Poznania

Czas trwania: ok. 60 min.

Najbliższe terminy dyżurów:

3 czerwca, godzina 11.00

6 czerwca, godzina 17.00

17 czerwca, godzina 11.00

20 czerwca, godzina 17.00

Wydarzenia mają charakter otwarty i bezpłatny.Spotkanie w Ogrodzie prowadzą Anna Gruszka oraz Sara Grolewska – współzałożycielki Stowarzyszenia Dziewczyny w naturze.

Wszystkich zainteresowanych ogrodem zapraszamy do kontaktu: ogrod@bramapoznania.pl

Zapraszamy na ćwiczenia z wyobraźni! W czasie warsztatu będziemy inspirować się otaczająca nas przestrzenią, by tworzyć opowieści, rysunki i co tylko przyjdzie nam do głowy! Zastanowimy się nad historią znalezionych śmieci i zastanowimy się co kryje się w drzewie.
Warsztat przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Opłatę za wstęp (5 PLN) prosimy wpłacać na zrzutkę na miejsce ogniskowe w parku: https://pomagam.pl/e7nyhg
ZAPISY: (SMS) 780044816 lub mailem grunwaldzkiparkspoleczny@gmail.com

Polowanie na rośliny – konkurs rodzinny II | сімейне змагання з пошуку рослин II

Nie możecie wziąć udziału w konkursie w sobotę? To wydarzenie jest dla Was!
Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie, który może być świetnym sposobem na zmotywowanie się do przechadzki po osiedlu! Drużyny będą miały za zadanie znaleźć i przynieść elementy roślin przedstawionych na tablicy postawionej w Parku. Zespół, który pierwszy przyniesie wszystkie wymagane rośliny otrzyma najwięcej punktów. Dodatkowo za każdą dobrze nazwaną (z pamięci) roślinę zespół otrzyma punkt.
Konkurs jest przeznaczony dla zespołów 2-3 osobowych. Zaleca się, aby zespół zawierał osobę dorosłą.
Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów (biorąc pod uwagę zespoły z soboty i niedzielnej powtórki) otrzyma nagrodę wręczoną 4/05/2023 o godzinie 16:00.
Opłatę za wstęp (5 PLN) prosimy wpłacać na zrzutkę na miejsce ogniskowe w parku: https://pomagam.pl/e7nyhg
ZAPISY: (SMS) 780044816 lub mailem grunwaldzkiparkspoleczny@gmail.com

Zajęcia artystyczne dla dzieci | Творчі заняття для дітей

Spotkania ze sztuką dla dzieci z Ukrainy w wieku 6-10 lat. Farby, masy plastyczne, kreatywne kompozycje, rysunek…
Soboty 14:00-15:30 (od 4 marca)
Yasna Izba, ul. Wawrzyniaka 45/1
Udział darmowy! Zapisy: Julia 517 641 212
Spotkania dedykowane osobom, które przyjechały do Polski
po 24 lutego 2022.
Творчі заняття для дітей Зустрічі з мистецтвом для дітей з України у віці 6-10 років. Фарби, ліплення, креативні композиції, малюнок…
Суботи 14:00-15:30 (з 4 березня)
Yasna Izba, ul. Wawrzyniaka 45/1
Участь безплатна. Запис: Юлія 517 641 212
Зустрічі присвячені особам, що прибули до
Польщі після 24 лютого 2022 року.

 

 

NIEDZIELA

 

Dzień otwarty Jagoda nie porzeczka i Tyle Frajdy

Cześć Sąsiedzi!
jesteśmy na Łazarzu już jakiś czas, jednak do tej pory brakowało okazji, żeby lepiej się poznać 😊
W związku z tym zapraszamy Was na Nasz pierwszy wspólny Dzień Otwarty sklepu Jagoda nie porzeczka oraz wypożyczalni zabawek Tyle Frajdy.
Sklep Jagoda nie porzeczka to przepiękne wnętrze wypełnione nietuzinkowym rękodziełem. Ponadto możecie u nas spędzić czas na kreatywnych warsztatach ze swoimi dziećmi, zorganizować urodziny albo zrelaksować się podczas warsztatów dla dorosłych.
Wypożyczalnia Tyle Frajdy to alternatywa dla kupowania zabawek i zagracanie swoich mieszkań, działająca na zasadach subskrypcji czyli trochę tak jak Netflix 😊
Chcemy, aby nasze zabawki nieustannie krążyły wśród dzieci przynosząc im frajdę i dobrą zabawę.
W programie przygotowaliśmy dla Was:
– kreatywne warsztaty dla dzieci
– testowanie zabawek z Tyle Frajdy
– bańki mydlane
– losowanie nagród wśród uczestników (m in. vouchery na warsztaty z Jagodą nie porzeczką oraz vouchery na miesięczną subskrypcję w Tyle Frajdy i wiele innych)
Czekamy na Was 4 czerwca w godzinach 11-16 na podwórku sklepu Jagoda nie porzeczka, gdzie przygotowałyśmy dla Was wyjątkową przestrzeń pełną rozmów i dobrej zabawy 😊
04 CZERWCA – NIEDZIELA, GODZ. 11:00, 13:00
MALINA PRZEŚLUGA
REŻYSER: MARIOLA RYL-KRYSTIANOWSKA
CZAS TRWANIA: 60 MIN
DZIECI
REALIZATORZY
Obsada:
Mariola Ryl-Krystianowska
Marek A. Cyris
Marcin Ryl-Krystianowski

scenografia: Martyna Dworakowska
muzyka: Wiktoria Piankowska

OPIS SPEKTAKLU

Wszyscy kochamy bajki, prawda? Królowie, księżniczki, smoki i rycerze, wielkie przygody, potężna magia, lep na muchy, niebezpieczne kapcie… Zaraz, zaraz, co takiego?! Ach, no tak. To przecież bajki autorstwa Maliny Prześlugi, niewielkie, często niezauważane, takie do podglądania przez lupę. Jesteśmy pewni, że te miniaturowe opowieści o nietuzinkowych bohaterach spodobają się i malutkim i tym większym widzom. W naszych bajkach to nie rycerz ani królewicz wyruszy na ratunek pewnej damie w opałach, a Rozczarowany Rumak Romuald we własnej osobie, zupełnie bez jeźdźca. Maleńka pchła Majka pomyli pluszowego misia z żywym zwierzątkiem i wpadnie w niezłe tarapaty, w które zamieszany będzie podejrzanej maści komar…A na końcu wybierzemy się w daleką podróż w towarzystwie koteczki Fiu Fiu oraz świetnie nam znanych pcheł podróżniczek – Majki i Maćka. To wszystko i wiele więcej okraszone jest równie maleńkimi, uroczymi piosenkami, takimi do nucenia pod nosem. Kto jak kto, ale dzieci dobrze wiedzą, że małe jest piękne! A do tego ciekawskie, nieprzewidywalne i pełne humoru!

„Bajki Malutkie” to cykl trzech niezależnych od siebie mikro-opowieści. Wszystkie spektakle z cyklu można oglądać w dowolnej kolejności.

Rekomendowany wiek Widzów:  od 4 lat

 

Spektakl bierze udział w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej
 ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Paweł Kluszczyński, Katarzyna Lemańska, Andrzej Lis, Jacek Sieradzki (przewodniczący), Katarzyna Tokarska – Stangret, Wiktoria Tabak, Agnieszka Wójtowicz.

Warsztat tworzenia mandali roślinnych z Mayrą Wojciechowicz

WARSZTATY TWORZENIA MANDALI ROŚLINNYCH Z MAYRĄ
Dla kobiet, mężczyzn i dzieci w wieku minimum 10 lat
Twórcze spotkanie z roślinną mandalą – „kręgiem życia”.
Wyruszysz w zaskakującą i niezwykle przyjemną podróż do magicznego świata przyrody.
Mayra pokaże, jak tworzyć kompozycje z suszonych roślin i piór. Przywiezie ramy i mnóstwo cudnych materiałów, żeby każdy ułożył własną Mandalę w wybranej tonacji i intencji.
Wszystkie materiały na miejscu.
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które lubią prace plastyczne, są ciekawe tajemnic świata roślin i mają chęć
w kameralnych warunkach stworzyć własne dzieło inspirowane naturą.
Podczas zajęć:
• poznasz tajniki techniczne: jak suszyć rośliny, by zachowały kolor, jakie tła wybrać, jakie kleje stosować
do podklejania
• poćwiczysz uważność i cierpliwość
• ułożysz własną mandalę, oprawisz ją w ramę i zabierzesz ją do swego życia
• poznasz właściwości roślin i dowiesz się jaka jest ich symbolika
Prowadząca: Mayra Wojciechowicz
Artystka i aktywistka ekologiczna. W 2013 roku porzuciła miasto i zamieszkała w lesie, na skraju
malutkiej warmińskiej wioski, gdzie zaczęła tworzyć warmińskie mandale – obrazy powstałe z
doświadczenia świętości natury, błogości życia oraz długich spacerów przez przepełniony magią i
pięknem świat warmińskich łąk i lasów. W 2018 powróciła do rodzinnego Gdańska, żeby towarzyszyć
chorej na Alzheimera mamie. Obecnie razem z mamą i przygarniętymi pieskami – Panią Bunią, Małym
Pieskiem i Panem Prezesem oraz kotką Moją, znowu mieszkają w środku warmińskiego lasu.
Mandala Mayry posłużyła jako ilustracja okładkowa do nowej książki Natalii de Barbaro, autorki
bestsellerowej i wielokrotnie nagradzanej 'Czułej Przewodniczki'. Wplecione w mandalę nici,
nawiązanie do tytułowej przędzy, pochodzą z ubrań kobiet z różnych stron Polski.
Mandala została wylicytowana na rzecz WOŚP za 5800 zł.
Prace Mayry można obejrzeć na FB w profilu Mandalamia https://www.facebook.com/warminskiemandale
Termin: niedziela 4.06.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce: Dom z Bajki, ul. Widłakowa 11, Poznań
Grupa maks. 10-15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat zaliczki, szczegółowe instrukcje otrzymasz w
mailu potwierdzającym wpłynięcie zgłoszenia)
Cena: Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 370 zł/osobę, obejmuje wszystkie materiały.
Zapisy: office@pomyslowo.com.pl (podając imię, nazwisko, telefon kontaktowy, w temacie Mayra Poznań)
W razie pytań zadzwoń lub napisz do organizatorki: Agnieszka Rogaczewska-Foryś 603 742 142.

SPEKTAKL DLA DZIECI „Mr. & Mrs. FRANTIC” / DOM TRAMWAJARZA / SALA AMARANTOWA

Serdecznie zapraszamy na spektakl dla dzieci „Mr. & Mrs. Frantic”.
Kiedy?
04.06.2023 (niedziela), godz. 12.00
Gdzie?
Dom Tramwajarza / ul. Słowackiego 19/21 / Sala Amarantowa
A o czym to będzie??
„Mr. & Mrs. Frantic” to historia przyjaźni cyrkowej lalki i osobliwego klowna. Ich spotkanie zaczyna się od niefortunnych prób komunikacji i prowadzi do odkrycia niezwykłych talentów, takich jak taniec z hula hop, manipulacja kryształową kulą czy kręcenie ogniem. Wszystko to przeplata się z komediowymi skeczami klauna oraz komicznymi interakcjami z publicznością.
Zapraszamy Cię do niezwykłego świata na granicy rzeczywistości, gdzie logika nie zawsze ma sens, a przedmioty ożywają… Do świata, w którym klaun i lalka mogą zostać najlepszymi przyjaciółmi.
Twórcy:
Matylda Górska & Franto Frantic
Bilety:
15 zł / osoba
Karnet 3 osoby – 30 zł
Karnet 4 osoby – 40 zł
Karnet 5 osób – 50 zł
Do nabycia w Domu Tramwajarza oraz na platformie GoOut:
https://goout.net/pl/bilety/mr-and-mrs-frantic/yavs/
Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. #poznanwspiera

Gry plenerowe na Ratajach

Bezpłatne zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 4-15 lat. Zagramy w gry plenerowe Molkky, UNI (rzut podkową) i inne gry.
Zajęcia odbędą się w Parku Rataje na trawniku przy Skansenie Średzkiej Kolei Powiatowej.
Dzieci uczestniczą w zajęciach WYŁĄCZNIE pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Wzięcie udziału w zajęciach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) i wytycznymi RODO przez Fundację Kraina Nadziei w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.
Naszym Partnerami jest Wydawnictwo Rebel i Wydawnictwo Tactic Games.
——————————–
#fundacjakrainanadziei #gryplenerowenaratajach #gryplenerowe #parkrataje #tactic #tacticgamespl #tacticgamesoy #tacticgames #mölkky #molkky #kubb #dobblexxl #rebelpl

Targowisko Różności w KontenerART

Zapraszamy na 5 edycję Targowiska Różności! 💝
W każdą niedzielę plaża kontenerów zmienia się w bezpłatną przestrzeń wystawienniczą dla lokalnych artystów, rzemieślników, kolekcjonerów vintage. Dzięki inicjatywie Targowiska Różności gościliśmy dziesiątki fantastycznych twórców. W tym roku kontynuujemy tę tradycję, i Ty możesz do nas dołączyć 🙂 Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na grupie:
https://www.facebook.com/groups/1274115656450871
Przyjdź do Nas w niedzielę i zaopatrz się w najpiękniejsze, unikatowe rękodzieło, ręcznie robioną biżuterię, kup wymarzony obraz, albo przynieś swoje stare stylizacje których już nie nosisz. The sky is the limit, nie ma ograniczeń, na Targowisku może pojawić się dosłownie wszystko ✨

 

Jędrzej Płókarz